Privacybeleid

 
Verantwoordelijke overeenkomstig de basisverordening voor gegevensbescherming:

car2go Nederland B.V. (“Wij” “car2go”)

Van Deventerlaan 50

3528 AE, Utrecht

 

E-Mail: klantenservice@car2go.com

 

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming:

HPC G353

D-70546 Stuttgart

Duitsland

E-mail: data.protection@daimler.com

 

 

 1. Gegevensbescherming
   

  Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons aanbod. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. In deze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden, op welke juridische grondslagen dit berust en welke rechten en vereisten daarmee gepaard gaan voor u. Bovendien verwijzen wij naar de richtlijn van Daimler inzake gegevensbescherming:
   
  Daimler-richtlijn inzake gegevensbescherming
   
  Onze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming voor het gebruik van onze websites en de richtlijn inzake gegevensbescherming van Daimler AG gelden niet voor uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via de links op onze websites kunt bereiken. Informeer u op de websites van deze aanbieders over hun gegevensbeschermingsbeleid.

 

 1. Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

 

 1. Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een website kon oproepen of een foutmelding kreeg), het gebruik van functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de frequentie waarmee u afzonderlijke websites oproept, de benaming van opgeroepen bestanden, de overgedragen hoeveelheid data, de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze website bezoekt, ongeacht of u de links op onze website aanklikt of direct een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) van uw browser invoert waarin u onze website hebt geopend. Bovendien slaan wij om veiligheidsredenen, met name ter voorkoming en herkenning van aanvallen op onze website of pogingen tot bedrog, gedurende een periode van drieëntwintig dagen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider op.
 2.  

 3. Andere persoonsgegevens slaan wij alleen op wanneer u ons deze gegevens bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract meedeelt. In deze gevallen slaan wij de gegevens ook alleen op, voor zover wij dit op basis van een door u verleende toestemming of overeenkomstig de geldende juridische voorschriften (meer informatie hierover vindt u hieronder in het gedeelte ‘Juridische grondslagen van de verwerking’) mogen doen.
 4.  

 5. U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om uw persoonsgegevens over te dragen. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies op onze website afhankelijk zijn van de overdracht van persoonsgegevens. Wanneer u er in deze gevallen voor kiest om uw persoonsgegevens niet over te dragen, kan dit ertoe leiden dat bepaalde functies niet of slechts beperkt beschikbaar zijn.

 

 1. Gebruiksdoeleinden

 

 1. De bij een bezoek aan onze website verzamelde persoonsgegevens gebruiken wij om de website gebruiksvriendelijker te maken en om onze IT-systemen tegen aanvallen en andere onrechtmatige handelingen te beschermen.
 2.  

 3. Indien u ons bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract nog meer persoonsgegevens meedeelt, gebruiken wij deze gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden, voor het klantbeheer en, indien vereist, voor de afwikkeling en afrekening van eventuele bedrijfsprocedures, en wel steeds in de daarvoor vereiste omvang.

 

 1. Overdracht van persoonsgegevens aan derden; sociale plug-ins

 

 1. Onze website kan ook door derden aangeboden inhoud bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij de vereiste hoeveelheid gegevens over aan de desbetreffende aanbieder (bijvoorbeeld de vermelding dat u dit aanbod bij ons hebt gevonden en evt. meer informatie die u hiervoor op onze website hebt aangegeven).
 2.  

 3. Wanneer wij op onze website zogenoemde ‘sociale plug-ins’ van sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+ gebruiken, integreren wij deze als volgt:Wanneer u onze website bezoekt, zijn de sociale plug-ins gedeactiveerd, d.w.z. dat er geen gegevens aan de exploitanten van deze netwerken worden overgedragen. Indien u een van de netwerken wilt gebruiken, klikt u op de desbetreffende sociale plug-in om een directe verbinding met de server van het desbetreffende netwerk tot stand te brengen.
   
  Indien u bij het netwerk een gebruikersaccount hebt en op het moment dat u de sociale plug-in activeert, daar bent ingelogd, kan het netwerk uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wanneer u dat niet wilt, dient u zich bij het netwerk af te melden voordat de sociale plug-in wordt geactiveerd. Een sociaal netwerk kan het bezoek van andere car2go-websites niet toewijzen, voordat u niet ook een daar aanwezige sociale plug-in hebt geactiveerd.
   
  Wanneer u een sociale plug-in activeert, draagt het netwerk de daardoor beschikbare inhoud direct over aan uw browser die deze inhoud in onze website integreert. In deze situatie kan ook gegevensoverdracht plaatsvinden die door het desbetreffende sociale netwerk wordt geïnitieerd en aangestuurd. Voor uw verbinding met een sociaal netwerk, voor de gegevensoverdracht tussen het netwerk en uw systeem en voor uw interacties op dit platform geldt uitsluitend het gegevensbeschermingsbeleid van het desbetreffende netwerk.
   
  De sociale plug-in blijft actief tot u deze deactiveert of uw cookies wist.
   
  Cookie-informatie
   
 4. Wanneer u de link naar de aangeboden content aanklikt of een sociale plug-in activeert, kan het zijn dat persoonsgegevens bij aanbieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte terechtkomen, die vanuit het oogpunt van de Europese Unie (‘EU’) volgens de EU-norm geen ‘passend beschermingsniveau’ voor de verwerking van persoonsgegevens bieden. Houd hier rekening mee, voordat u een link aanklikt of een sociale plug-in activeert en op deze manier uw gegevens overdraagt.

 

 1. Verwerking van gebruiksgegevens; gebruik van analysetools

 

 1. Wij willen de inhoud van onze website zo goed mogelijk op uw interesses afstemmen en zo ons aanbod voor u verbeteren. Om voorkeuren en bijzonder populaire delen van de website te kunnen identificeren, maken wij gebruik van de volgende analysetool(s): Adobe Analytics, Optimizely.
 2.  

 3. Bij het gebruik van deze analysetools kunnen gegevens naar servers in de VS overgedragen en daar verwerkt worden. Let hierbij op het volgende: in de VS bestaat vanuit het oogpunt van de Europese Unie geen ‘passend beschermingsniveau’ voor de verwerking van persoonsgegevens dat overeenkomt met de EU-norm. Dit beschermingsniveau kan voor bepaalde bedrijven echter worden vervangen door een certificering conform het zogenoemde ‘EU-VS- privacyschild’.
 4.  

 5. Wanneer u niet wilt dat wij door middel van de genoemde analysetools informatie over uw bezoek aan onze website verzamelen en verwerken, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen aantekenen dat ook voor de toekomst geldt (‘opt-out’).Wij verwerken uw bezwaar door in uw browser een opt-out cookie te plaatsen. Dit cookie wordt alleen toegepast om uw bezwaar toe te wijzen. Houd er rekening mee dat een opt-out cookie om technische redenen alleen werkt in de browser waarin het cookie is ingesteld. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindtoestel gebruikt, moet u de opt-out nogmaals uitvoeren.
 6.  

 7. Hieronder vindt u informatie over de aanbieders van de door ons gebruikte analysetools en de desbetreffende opt-out mogelijkheid:

 

 1. Adobe Systems Inc. (‘Adobe’)
  Adobe is overeenkomstig het EU-VS- privacyschild gecertificeerd.
  Om bezwaar aan te tekenen tegen verwerking door het product Adobe Analytics, kunt u deze link volgen:

  Please click here to install the opt-out cookie (Adobe Omniture)
 2.  

 3. Voor A/B-testen en multivariate doeleinden gebruikt car2go Optimizely. Deze service gebruikt cookies om de browser van een bezoeker te identificeren en het websitegebruik te traceren, zolang de bezoeker op de car2go-website is. De cookies verzamelen geen persoonlijke informatie over jou.

  Optimizely is overeenkomstig het EU-VS- privacyschild gecertificeerd.
  Meer informatie over hoe Optimizely jouw gegevens gebruikt
  Klik hier om het opt-out-cookie (Optimizely) in te stellen

 

 1. Op gebruik gebaseerde informatie (targeting en retargeting)
   
  Om onze online-marketing (bijvoorbeeld reclamebanners) op de website van onze retargeting partners (Google Dynamic Remarketing, Google Adwords) nog gerichter op uw behoeften en voorkeuren te kunnen afstemmen, maken wij gebruik van zogenoemde retargeting technologieën. Uw interesse in onze producten en diensten wordt hierbij in cookies opgeslagen. Deze cookies worden bij een bezoek aan andere websites die met onze retargeting partners samenwerken uitgelezen en gebruikt om u zo goed mogelijk op basis van uw interesses te kunnen informeren. De verwerking is geanonimiseerd, d.w.z. dat u niet kunt worden geïdentificeerd door de retargeting.Op onze website gebruiken we de Website-Custom-Audience-Pixel van Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Facebook is overeenkomstig het EU-VS- privacyschild gecertificeerd.
   
  Hiermee kunnen we het gedrag van gebruikers volgen, nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of aangeklikt. De Facebook-pixel passen we toe om de effectiviteit van de Facebook-ads te beoordelen voor statistische doeleinden en marktonderzoek, zodat wij de ads kunnen optimaliseren. Wanneer je onze website bezoekt, gaat er een melding naar Facebook over dit bezoek.
   
  De verkregen data zijn anoniem en geven ons ook geen aanwijzingen of hints over de identiteit van de gebruiker. De gegevens van Facebook worden wel opgeslagen en verwerkt, zodat een link met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor zijn eigen reclame kan gebruiken, zoals in de Facebook-richtlijn inzake het gebruik van gegevens staat. Deze instellingen maken het mogelijk dat Facebook en zijn partners advertenties op en buiten Facebook op jouw tijdlijn kunnen zetten. Voor dit doel kan er ook een cookie op je computer worden opgeslagen.
   
  Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en overige verwerking en gebruik van gegevens door Facebook, maar jouw desbetreffende rechten en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van je privésfeer kun je vinden onder: https://www.facebook.com/policies en de instellingen voor de weergave van gepersonaliseerde advertenties onder https://www.facebook.com/ads/about/.
   
  Klik hier om de Website-Custom-Audience-Pixel te deactiveren
   
  Wanneer u niet wilt dat car2go en zijn retargeting partners informatie over uw bezoek verzamelen, opslaan en analyseren of reclamebanners op uw interesses afstemmen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen aantekenen dat ook voor de toekomst geldt (opt-out).
   
  Om dit bezwaar technisch te realiseren wordt in uw browser een opt-out cookie opgeslagen. Dit cookie wordt alleen toegepast om uw bezwaar toe te wijzen. Houd er rekening mee dat een opt-out cookie om technische redenen alleen kan worden gebruikt voor de browser vanwaaruit het cookie is ingesteld. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindtoestel gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.
   
  U kunt het gebruik van cookies door derden op de volgende website beheren en deactiveren:
  Klik hier om het opt-out-cookie in te stellen

 

 1. Veiligheid
   
  Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

 

 1. Juridische grondslagen van de verwerking

 

 1. Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze toestemming de juridische grondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 letter a AVG).
 2.  

 3. Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het opzetten of vervullen van een contract met u is art. 6 lid 1 letter b AVG de juridische grondslag.
 4.  

 5. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe bevoegd conform art. 6 lid 1 letter c AVG.
 6.  

 7. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens om onze rechtmatige belangen en de rechtmatige belangen van derden waar te nemen conform art. 6 lid 1 letter f AVG. Dergelijke rechtmatige belangen zijn bijvoorbeeld de instandhouding van onze IT-systemen, de marketing van onze producten en diensten en de producten en diensten van anderen alsook de juridisch vereiste documentatie van zakelijke contacten.

 

 1. Verwijdering van uw persoonsgegevens
   
  Uw IP-adres en de naam van de internetprovider, die wij alleen om veiligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen verwijderd. Uw persoonsgegevens worden bovendien verwijderd, zodra het doeleinde waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en verwerkt, komt te vervallen. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie, waaraan wij onderworpen zijn, noodzakelijk is.

 

 1. Rechten van betrokkenen

 

 1. Als persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), correctie (art. 16 AVG), verwijderen van gegevens (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).
 2.  

 3. Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot de herroeping wordt niet aangetast door de herroeping. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere juridische grondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen (vgl. het gedeelte ‘Juridische grondslagen van de verwerking’), blijft onverlet.
 4.  

 5. Recht van bezwaar
  U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt, bezwaar te maken. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken, voor zover wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of voor zover de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.
 6.  

 7. Wij verzoeken u uw bezwaren of verklaringen, indien mogelijk, kenbaar te maken via het contactadres hieronder: klantenservice@car2go.com
 8.  

 9. Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).

 

 1. Newsletter
   
  Wanneer u zich op een newsletter abonneert die op onze website wordt aangeboden, worden de bij de aanmelding voor de newsletter vermelde gegevens alleen gebruikt voor de verzending van de newsletter, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdergaand gebruik. U kunt het abonnement te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de mogelijkheid tot afmelding in de newsletter.

 

 1. Delen van bijdragen via sociale netwerken
   
  Voor zover u via een sociaal netwerk (Facebook/Twitter/Google+/Pinterest/LinkedIn) bijdragen deelt, wordt met het klikken op de Share-knop de URL van de bijdrage, die u wilt delen en eventueel het tekst- of afbeeldingsgedeelte, voor zover u een citaat op Twitter of een afbeelding op Pinterest wilt delen, naar het desbetreffende sociale netwerk verzonden. Het sociale netwerk vereist dat u zich met uw gebruikersnaam en wachtwoord aanmeldt. Een verzending van deze gegevens naar ons vindt uiteraard niet plaats. Mocht u met een eindapparaat al bij het door u gekozen sociale netwerk zijn aangemeld, dan wordt deze door het sociale netwerk uitgevoerde stap overgeslagen. Het sociale netwerk deelt u slechts door middel van een voorbeeld mee, wat u precies wilt delen en laat dit door u bevestigen. Het sociale netwerk verkrijgt in de loop van het delen natuurlijk de informatie die u met de desbetreffende bijdrage levert. Overige gegevens worden door ons echter niet verzonden. Meer informatie over het doel en de aard van de daaropvolgende gegevensverwerking door het sociale netwerk kunt u vinden in de privacyverklaring van het desbetreffende sociale netwerk. Eveneens kunt u daar laten informeren over uw geldende rechten en instelmogelijkheden voor uw privacybescherming. De privacyverklaringen vindt u hier:
   
  Facebook
   
  Twitter
   
  Google+
   
  Pinterest
   
  LinkedIn
 2.  

 3. De becommentariëringsfunctie via Disqus
   
  car2go gebruikt als becommentariëringsfunctie het systeem Disqus. Disqus is een dienst die beschikbaar gesteld wordt door Disqus, Inc., 589 Howard Street, San Francisco, CA 94105, VS. Door middel van Disqus hebt u de mogelijkheid op alle internetpagina’s die Disqus als becommentariëringsfunctie gebruiken, uw commentaar en opmerkingen te posten. U kunt zich voor het gebruik van deze functie direct met een e-mailadres bij Disqus aanmelden of voor de registratie een bestaand account van Facebook, Twitter of Google gebruiken. Voor zover u zich bij Disqus via sociale media aanmeldt, worden mogelijkerwijs ook gegevens verzameld en verwerkt door de aanbieder van het desbetreffende sociale netwerk. Meer informatie hierover kunt in de Privacyverklaring van de desbetreffende aanbieder vinden. Meer informatie over Disqus vindt u onder https://disqus.com/. 

  Let erop dat car2go niet verantwoordelijk is voor de verzameling en verwerking van gegevens door Disqus. Voor zover u zich bij Disqus hebt geregistreerd en gebruik maakt van diens services, is uitsluitend Disqus Inc. verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Disqus vindt u onder https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy.
   
  Voor zover u zich bij Disqus hebt aangemeld en op onze website via Disqus commentaar en opmerkingen post, verzendt Disqus ons naast uw commentaar ook uw gebruikersnaam, uw e-mailadres en het aan u tijdens het versturen van het commentaar toegewezen IP-adres. Uw gebruikersnaam wordt samen met uw commentaar door ons gepubliceerd. De verzending van het e-mailadres is verplicht, omdat we dan bij vragen of een schending van onze gedragscode met u in contact kunnen treden. Het IP-adres hebben we nodig om een misbruik van de becommentariëringsfunctie op onze website te voorkomen, waarbij we ons het recht voorbehouden afzonderlijke IP-adressen bij een schending van onze becommentariëringsregels minimaal gedurende een sessie te blokkeren. Een verdere gegevensverwerking van de door Disqus aan ons verzonden gegevens vindt niet plaats.

 1. Cookies
   
  Informatie over de door ons gebruikte cookies en hun functies vindt u in onze cookie-informatie.
   
  Cookie-informatie

 

Versie: mei 2018