22 feb 2018
car2go Insights

Verzekeringsdekking bij car2go: Wat gebeurt er bij een ongeval allemaal?

Ben ik met car2go automatisch verzekerd? Wie is aansprakelijk bij een ongeval? Welke kosten komen hier bij kijken? Allemaal vragen waarop dit overzicht antwoord geeft.

Als verzekeringspartner van car2go in Europa zijn wij van Allianz-verzekeringen de experts op het gebied van verzekeringsdekking tijdens de huur van een car2go.

We werken regelmatig onze car2go-blog over dit onderwerp bij.

Allereerst een overzicht van de meest gestelde vragen, die jullie vast al eens hebben gesteld in verband met het delen van een auto of als je overweegt een auto te delen en alle bijbehorende informatie.

Ik heb een car2go gehuurd en ben betrokken geraakt bij een ongeval, waar er een persoon gewond is geraakt of een ander voertuig schade heeft opgelopen. Wie draait voor de schade op die de ander heeft veroorzaakt?

Belangrijk is te achterhalen of het gaat om een door eigen toedoen veroorzaakt of een door een ander veroorzaakt ongeval.

Wanneer het gaat om een door eigen toedoen veroorzaakt ongeval met een car2go-voertuig waarbij een derde (bijvoorbeeld een ander voertuig) schade heeft opgelopen, dan wordt dit verhaald op de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen (WA-verzekering) van car2go.

Dit betekent dat alle verzekerde persoonlijke en eigendomsschade van derden minus een overeengekomen eigen risico door de verzekering wordt gedekt.

Hiervoor werkt car2go intensief samen met Allianz, om een snelle en gepaste compensatie te kunnen opstellen.

Een fundamentele eis hierbij is dat de car2go-member zich aan de Algemene Voorwaarden van car2go (Link) en aan de Algemene Voorwaarden van de motorvoertuigenverzekering houdt.

In het geval van een ongeval dat is veroorzaakt door toedoen van een ander, en een derde ondervindt hierdoor schade, dan wordt dit geregeld door de WA-verzekering van de veroorzaker van het ongeval.

 

Wie is er bij een ongeval aansprakelijk voor de schade aan mijn gehuurde car2go?

Ook hier geldt weer dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen een ongeval veroorzaakt door eigen of door andermans toedoen.

Als er een car2go in een ongeval beschadigd raakt en de schuld ligt bij een andere verkeersdeelnemer, dan is de WA-verzekering van de veroorzaker in principe verplicht de schade aan de car2go te vergoeden.

Als een car2go beschadigd raakt in een ongeval dat door eigen toedoen is veroorzaakt, dan bestaat er volgens de Algemene Voorwaarden van de motorvoertuigenverzekering een aansprakelijkheidsgrens, die overeenkomt met een WA + volledig casco, inclusief beperkt casco.

De fundamentele eis hiervoor is zoals al eerder gezegd, dat de car2go-member zich houdt aan de Algemene Voorwaarden van car2go.

 

Hoe werkt de WA + casco of de WA-verzekering bij car2go?

De WA + casco (wettelijke aansprakelijkheid plus volledige casco) en beperkt casco van car2go betekenen dat car2go in het geval van een door eigen toedoen veroorzaakt ongeval de aansprakelijkheid van de ongevalveroorzakende car2go-member is beperkt.

De car2go-member draagt als enige veroorzaker dan slechts een bijdrage ter hoogte van het eigen risico.

Dit eigen risico ligt bij smarts op 500 euro, bij Mercedes-voertuigen op 1000 euro.

Voor de Mercedes AMG-voertuigen in de car2go-vloot geldt een bijzondere regeling voor het eigen risico.

 

Hoeveel kost de verzekering per minuut? Is de verzekeringsbijdrage al in de huurprijs opgenomen? Wordt car2go hierdoor duurder?

Zowel de verzekering voor schade die je aan anderen hebt toegebracht, als schade aan de gehuurde car2go (exclusief het eigen risico), die tijdens de huur ontstaat, is in de huurprijs voor car2go-voertuigen opgenomen.

Voor de car2go-member ontstaan geen extra kosten voor de verzekering.

 

Waarom heeft car2go een WA-verzekering, terwijl ik er zelf al een heb?

De reden hiervoor is eenvoudig: veroorzaakt een car2go-member tijdens de huur schade bij een ander, dan wordt deze schade niet gedekt door de eigen aansprakelijkheidsverzekering en ook niet door de motorvoertuigenverzekering. Bovendien is niet iedere member verzekerd.

De eigen aansprakelijkheidsverzekering dekt in principe het financiële risico dat buiten de schade om op de veroorzaker kan worden verhaald.

Over het algemeen wordt schade die bij het gebruik van een auto ontstaat, nadrukkelijk uitgesloten.

Voor motorvoertuigen is het daarom verplicht om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen af te sluiten.

De WA-verzekering is doorgaans gebonden aan een voertuig. De verzekeringsdekking geldt daardoor alleen voor de auto, waarvoor de WA-verzekering werd afgesloten en niet voor een gehuurde car2go.

 

Voor hoeveel voertuigen en in welke werkgebieden is de Allianz-verzekering geldig?

In samenwerking met car2go biedt Allianz een WA-verzekering voor alle car2go-voertuigen in Europa.

Het maakt dus niet uit waar de car2go-member instapt in een van de meer dan 7.500 auto’s in een van de in totaal dertien steden in Duitsland, Italië, Nederland, Oostenrijk of Spanje; hij/zij kan vertrouwen op de verzekeringsdekking van Allianz.

 

Heb je nog meer vragen over het onderwerp verzekeringsdekking?

De weergegeven vragen en de antwoorden maken geen aanspraak op juistheid en volledigheid. De controle van de verzekeringsdekking is in afzonderlijke gevallen de verantwoordelijkheid van Allianz in samenwerking met car2go.