2 jan 2018
Big Picture

5 Voorwaarden voor autonome carsharing

De toekomst van de auto zal autonoom zijn – daar twijfelt vrijwel niemand aan. Autofabrikanten, -toeleveranciers en nieuwkomers in de branche werken koortsachtig aan de ontwikkeling. Dat is goed nieuws voor steden en hun bewoners, omdat verkeer daardoor schoner, goedkoper en veiliger wordt. Maar wat is doorslaggevend voor de autonome, volledig elektrische wagenparken van de toekomst?

 

Carsharing nu vs. autonome carsharing

Op dit moment staan privéauto’s gemiddeld meer dan 23 uur per dag ongebruikt stil. Binnen een free-floating systeem worden carsharing-auto’s vijf- tot zesmaal beter benut.

De autonome carsharing-auto van de toekomst zal vrijwel rond de klok in beweging zijn. Voorwaarde daarvoor is een optimaal management van autonome carsharing-wagenparken in de toekomst. Daartoe wordt op dit moment al de koers uitgezet.

Voor carsharing zal het gebruik van autonome auto’s de volgende kwantumsprong zijn.

car2go is druk bezig zich hierop voor te bereiden en staat in de startblokken voor de autonome toekomst.

 

Vijf voorwaarden voor het beheer van een autonoom carsharing-wagenpark

Volgens car2go zullen vijf voorwaarden bepalend zijn voor een optimaal management van autonome carsharing-wagenparken:

 

1. Professioneel fleetmanagement

2. Vraagprognose

3. ‘Fleet Intelligence’

4. Intelligent opladen

5. De beste klantbeleving

 

car2go, dat in zijn bijna tienjarige geschiedenis een ruime hoeveelheid ervaring, gegevens en resultaten heeft opgedaan, is op dit moment al druk bezig met alle vijf voorwaarden.

 

1. Voorwaarde: Professioneel fleetmanagement

Wie een autonoom wagenpark wil beheren, moet niet alleen de software – d.w.z. de big data, algoritmen en apps – beheersen, maar ook de hardware – oftewel de auto’s.

Op de mobiliteitsmarkt heerst felle concurrentie. Maar buiten de carsharing-branche zijn er amper mobiliteitsaanbieders die actief een groot wagenpark exploiteren.

Dat gaat veranderen in het tijdperk van de autonome fleet.

 

car2go beschikt op dit moment al over managementsoftware, waarmee de onderneming flexibel en professioneel kan inspelen op uitval,

aangezien de beschikbaarheid van een maximaal aantal voertuigen ook bij free-floating carsharing een behoorlijke uitdaging is.

Tegelijkertijd worden nieuwe technologieën ontwikkeld, die gerichte reiniging en onderhoud van de auto’s nog efficiënter maken.

 

2. Voorwaarde: ‘Demand Prediction’ – vraagprognose

De tweede beslissende voorwaarde voor autonome carsharing is een goed functionerende vraagprognose. Daarbij moet worden ingespeeld op de vraag wanneer en waar een klant een auto nodig heeft, nog voordat de klant actief op zoek gaat naar een voertuig.

Waarom dat zo is?

In een concurrerende mobiliteitsmarkt zal de klant hoogstwaarschijnlijk de aanbieder kiezen die hem in de kortste tijd en tegen een gunstige prijs de betrouwbaarste en beste service biedt – en hem vervolgens precies de auto ter beschikking stelt die hij nodig heeft.

car2go prognosticeert momenteel al continu de vraag in alle car2go-steden en weet daarom wanneer en waar de klanten een auto nodig hebben.

Dat helpt ons het wagenpark zo te managen, dat een optimale beschikbaarheid voor onze klanten wordt gerealiseerd.

Zelflerende algoritmen verbeteren de kwaliteit van de prognoses door het gebruik van ‘advanced machine learning technologies’.

 

3. Voorwaarde: ‘Fleet Intelligence’ – intelligent fleetmanagement

Het kloppend hart van goed functionerende autonome carsharing is volledig ontwikkeld en intelligent fleetmanagement.

Wat betekent fleet intelligence? Zodra bekend is waar een klant een auto nodig heeft, moet bepaald worden welke auto het best naar de klant kan worden gestuurd en via welke route.

Toegegeven, dat klinkt misschien futuristisch, maar car2go werkt op dit moment al met uitgekiende logica, om de wagenparken optimaal te verdelen over de werkgebieden.

Zodra auto’s autonoom gaan rijden, zal het op grond van dezelfde logica mogelijk zijn om ze zichzelf over het stadsgebied te laten verdelen.

 

4. Voorwaarde: Intelligent opladen

Een puur elektrisch carsharing-wagenpark in de steden van deze wereld is ongetwijfeld goed nieuws – voor de steden en hun bewoners.

Het verkeer wordt schoner en stiller. Het scenario brengt echter de nodige uitdagingen met zich mee.

Want ongeacht hoeveel vermogen de accu van toekomstige elektrische auto’s heeft en hoe snel je hem kunt opladen – op een gegeven moment is de accu leeg en moet hij opgeladen worden.

Via ingewikkelde simulaties kunnen laadscenario’s prima voorspeld worden en daarmee ook aanbevelingen worden gedaan voor de optimale verdeling van de laadpalen.

car2go deelt deze kennis nu al met de steden en voorkomt zo verder onnodig heen en weer rijden.

 

5. Voorwaarde: De beste klantbeleving

De aanbieder van autonome sharing-services die de beste klantbeleving biedt, haalt de klanten binnen.

Daarbij is er een breed scala van mogelijkheden – van de vormgeving van een bijbehorende app via de communicatie tussen klant en auto tot het extra aanbod en aanvullende services in de auto.

car2go en haar moederbedrijf Daimler Mobility Services werken vandaag al aan de optimale klantbeleving van de toekomst, op basis van meer dan acht jaar ervaring met app-ontwikkeling en -optimalisatie.

Daarnaast leveren toepassingsstudies door universiteiten, waartoe we opdracht hebben gegeven, concrete inzichten in het gebruiksgedrag van een jonge, progressieve doelgroep.

 

Een blik in de toekomst van carsharing

Autonome wagenparken komen met een on demand aanbod, dat betaalbare en individuele mobiliteit beschikbaar stelt.

De grootste uitdaging wordt om van begin af aan het beste product te kunnen aanbieden in een zwaarbevochten markt.

Daarbij zijn de volgende vragen doorslaggevend: Wie kan de auto’s in de kortst mogelijke tijd beschikbaar stellen? Hoeveel kost de service? En hoe betrouwbaar en klantgericht is het aanbod?

Daarvoor zet car2go op dit moment al de koers uit.

Met Smart Vision EQ heeft het merk zijn intelligente visie op de carsharing-auto van de toekomst gepresenteerd. Met car2go wordt ook de exploitatie van de auto’s in een intelligent wagenpark mogelijk.

 

Autonome carsharing – zie je de voordelen, of heb je je bedenkingen?

 

Lees voor meer informatie ook de position paper.