9 dec 2017
Big Picture

Welke sciencefiction vervoermiddelen zouden er echt komen?

Niet alleen ingenieurs hebben ideeën over hoe we ons in de toekomst kunnen voortbewegen – ook sciencefiction werken bieden inspiratie op dat gebied. Futuroloog Marianne Reeb werpt een blik in de glazen bol en verklapt welke concepten ons wellicht ooit echt zullen vervoeren.

Marianne, waar hangt het eigenlijk vanaf of een fantasie werkelijkheid wordt?

‘Je kunt natuurlijk op allerlei plaatsen inspiratie opdoen voor mogelijke scenario’s. Ook in sciencefiction.

Daar zijn de ideeën meestal op de zeer verre toekomst georiënteerd, en vaak zijn en blijven het utopieën.

Futurologen werken echter mogelijke trends uit op basis van een reeks nog tastbare aspecten, zoals: wat zijn de actuele trends en hoe zal de wereld zich op basis daarvan ontwikkelen?

Daarbij kijken we ook naar andere branches, zoals architectuur en vervoers- en stadsplanning, maar ook naar de hedendaagse kunst, want juist de wisselwerking tussen verschillende ontwikkelingen wijst dan in een bepaalde richting.

De belangrijkste vraag bij de ontwikkeling van een trend is echter niet of de technologie het betreffende idee kan realiseren, maar of mensen er gebruik van zullen maken. Want alleen dan zal het idee acceptatie vinden.

En dan moet een trend natuurlijk breed gedragen worden om succesvol te zijn – een toonbare eerste aanzet, die op het juiste moment een weerklank vindt en via behendig testen door velen gerealiseerd wordt.’

 

Oké, dat wil zeggen dat veel ideeën dromen blijven – maar sommige uiteindelijk werkelijkheid worden. Laat we eens een check doen:

Hoe ziet dat er bijvoorbeeld concreet uit als het gaat om drones die mensen vervoeren?

‘Die personendrones zullen er absoluut komen. Maar dat zal geen optie voor de grote massa zijn.

Weliswaar heeft iedereen wel eens de dagdroom dat je in plaats van in de file te staan gewoon kunt wegvliegen, maar wanneer je bijvoorbeeld bedenkt hoe helikopters opstijgen en zich bewegen, dan zal dat niet zo gemakkelijk zijn.

Bovendien is er een grote trend in steden naar meer rust en daarmee een betere kwaliteit van leven. Drones maken lawaai en passen daarom niet in dat plaatje.

Ik denk dat die manier van vervoer in de toekomst kan worden ingezet voor dringende zaken – zoals ziekenvervoer of zeer urgente werkzaamheden. Ook in gebieden waar de mobiliteit op de grond veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, zullen deze drones zeer welkom zijn.

Een andere reden is dat drones – in elk geval vooralsnog – erg duur en daardoor alleen aan welgestelden voorbehouden zijn.

Daarom luidt mijn conclusie: ze komen er en ze worden een deel van onze mobiliteit, maar het wordt geen mainstream-optie.’

 

Komen er echt van die ‘filevoertuigen’ die zich in een file gewoon ‘opvouwen’ en over de file heen kunnen rijden?

‘Volgens mij zou dat daadwerkelijk de bus of sneltram van de toekomst kunnen zijn.

Overal ter wereld zijn steden op zoek naar een praktisch gebruik van deze ‘3e dimensie’ – dat wil zeggen de ruimte vlak boven de wegen.

Proeven, zoals een snelweg erboven bouwen, hebben niet voor verlichting, maar juist voor meer verkeer gezorgd. Kabelbanen daarentegen leveren internationaal goede resultaten op – ook al zijn ze misschien niet zo spectaculair.

Dat betekent: of het nu per se het opvouwbare filevoertuig wordt, is moeilijk te zeggen. Het staat echter wel vast dat de ruimte boven de wegen, boven de files, zal worden ontsloten.’

 

Hoe staat het met de verspreiding van de hyperloop?

‘Ook dat is moeilijk te zeggen, omdat er behalve een paar eerste testen nog niet veel informatie beschikbaar is. Zo is het bijvoorbeeld nog niet helemaal duidelijk of het menselijk lichaam dit soort snelheden überhaupt (op de lange duur) aankan.

Verder moet er nog duidelijkheid komen over doodnormale aspecten eromheen – bijvoorbeeld hoe het in- en uitstappen kan worden geregeld.

Daarom zou de hyperloop misschien op grotere schaal kunnen worden ingezet, maar waarschijnlijk meer geschikt zijn voor het transport van goederen, dan van mensen of andere levende wezens.’

 

Zullen we binnenkort allemaal de mogelijkheid hebben om grotere afstanden in het heelal af te leggen, bijv. naar Mars?

‘Oké, dat is al sinds mensenheugenis onze droom. En er zijn ook visionairs, bedrijven en zelfs projecten die zich daar op dit moment al mee bezighouden – maar zeer individueel en elitair.

En eerlijk gezegd vragen we ons tegenwoordig ook wel eens af wat de maanreizen nu echt hebben opgeleverd.

Ik denk dat het koloniseren van andere planeten en lange reizen door het heelal voorlopig een utopie blijven. En mocht het toch gebeuren, dan is het geen oplossing voor de gehele mensheid op aarde, maar hooguit voor een enkeling.’

 

Wat zijn jouw gedachten over beamen of warpaandrijving? Zal dat ooit mogelijk zijn?

‘Eerlijk gezegd heb ik vanuit technisch oogpunt geen idee hoe dat in zijn werk zou moeten gaan. Op dit moment is dit dus een pure utopie.

En je daarmee bezighouden levert waarschijnlijk voor niemand iets op – in plaats daarvan moeten we ons realistisch afvragen wat de volgende ontwikkelingsstap zou kunnen zijn.

Op dit moment is er op allerlei plaatsen van alles gaande: Zo vragen liftfabrikanten zich af hoe ze ook in verticale richting kunnen gaan en gaan transportondernemingen na hoe ze ‘first & last mile’-aansluitingen voor elkaar kunnen krijgen.’

 

Hartelijk dank voor je toekomstperspectief, Marianne!

Naar welk type aandrijving / vervoermiddel van de toekomst gaat jouw voorkeur uit en waarom? Laat het ons weten bij de opmerkingen!