19 sep 2017
Big Picture

Eerstehulpverlening en de grote vraag: wat als ik iets niet goed doe?

Het onderwerp eerstehulpverlening is lastig. Eigenlijk wil iedereen helpen en daarbij ook zo mogelijk dat doen wat juiste is. Maar wat als men onzeker is? De vrijwillige ambulancemedewerker Malte heeft een antwoord op deze en andere vragen.

 

Vaak voelen mensen zich belemmerd om eerste hulp te verlenen, omdat ze bang zijn dat ze een fout maken. Wat is jouw inschatting, is deze angst gegrond?

Malte: Deze angst ervaar ik als heel begrijpelijk, vooral omdat men onvoorbereid in een extreme situatie terechtkomt. Voor mij was dat ook zo de eerste keer toen ik als privépersoon, zonder ambulance, bij een ongeluk arriveerde.

MAAR: Deze angst mag nooit of te nimmer een reden zijn om niet te helpen.

Natuurlijk moet de eerste keer de schrik worden overwonnen, men moet echter proberen om in de ‘modus van het helpen’ te komen.

Andersom geredeneerd, welke wettelijke verplichtingen zijn er? Wat MOET er bij eerstehulpverlening gerealiseerd worden?

Dat is heel eenduidig wettelijk geregeld: men is strafbaar als men niet helpt. Maar wat voor mij veel belangrijker is, is het feit dat eerstehulpverlening veel meer met menselijkheid en met moed te maken.

In principe kan iedereen helpen, ook mensen zonder medische kennis, want elke vorm van hulp is beter dan geen hulp.

Vaak is het voldoende als men er gewoon is voor de gewonde persoon., Dat men bij de persoon blijft, de persoon laat weten dat hij/zij niet alleen is, dat er iemand is die de situatie onder controle heeft en dat de hulpdiensten werden gebeld.

Hoe veel hulp geboden moet worden, is niet eenduidig vastgelegd. Zolang de helper naar beste eer en geweten handelt, wordt van hem/haar niet meer verwacht dan wat fysiek en mentaal gerealiseerd kan worden.

Als men als eerstehulpverlener met materiële schade wordt geconfronteerd, zoals een duur pak dat tijdens het verlenen van eerste hulp kapot gaat, kan men deze schade vergoed krijgen.

Daarvoor kan of de verzekering van degene die het ongeval heeft veroorzaakt worden aangesproken, of de gemeentelijke ongevallenverzekeringsinstelling.

 

Kan men ook worden aangeklaagd als men iets niet goed heeft gedaan? En als dat zo is, wordt er dan onderscheid gemaakt of dit te herleiden is naar onbekendheid met de basisregels of naar het onjuist uitvoeren van de hulp als gevolg van de verwarring?

Een leek wordt door de wetgever beschermd. Iemand die eerste hulp verleent, kan niet ter verantwoording worden geroepen als er iets fout gaat.

Als men dus niet opzettelijk fout handelt, heeft men niets te vrezen.

 

Als men eerste hulp wil verlenen en als eerste persoon bij een ongeluk arriveert, wat is dan het allerbelangrijkste?

Het meest belangrijke is ervoor zorgen dat men bij het bieden van hulp niet zelf in gevaar komt. Ik kan immers als hulpverlener alleen hulp bieden als het goed met mij gaat en ik zelf niet gewond raak.

Mijn tip is: als iemand bij een ongeval arriveert, is het het beste om eerst diep in- en uit te ademen, tot tien te tellen en pas daarna een overzicht van de situatie te verkrijgen.

Een kenmerkende situatie waarin ik als hulpverlener in gevaar kan komen, is bijvoorbeeld bij het voorbijrijdende verkeer op de snelweg.

Als andere auto’s langs het ongeval denderen, is het voor mij niet veilig en kan in het ergste geval zelfs nog een ongeval worden veroorzaakt.

In dat geval is het belangrijk om de plaats van het ongeluk eerst goed te beveiligen met knipperende pechlampen, een veiligheidsvest en een gevarendriehoek.

 

Wat zou jij tegen mensen willen zeggen die in een situatie verkeren waarin zij onzeker voor een gewonde persoon staan en niet weten wat en hoe zij iets moeten doen?

Het alarmnummer 112 bellen en zeggen dat je op de plaats van een ongeval aanwezig bent, maar dat je niet goed weet wat je kunt doen.

De personen die bij deze centrale de telefoon beantwoorden, zijn opgeleid om via de telefoon instructies te geven, indien de situatie dat toestaat.

 

 

Hartelijk dank Malte!

Bent u al eens met een dergelijke situatie in aanraking geweest? Wat zijn uw ervaringen en tips, die u graag zou willen delen met anderen?