16 sep 2017
Big Picture

Deeleconomie: hoe komt het dat mensen juist nu weer meer delen?

Wij hebben het allemaal van huis uit meegekregen: delen met anderen is een goed idee, zo ontstaat gemeenschappelijkheid, efficiënt gebruik en ook afwisseling. Daniel Bartel, oprichter en expert op het gebied van digitale innovatie en entrepreneurschap legt in een interview uit waarom dit concept dat wij al van huis uit meekregen, nu ook in toenemende mate in de Duitse economie doordringt, onder de naam ‘Sharing Economy’.

Daniel, mensen hebben altijd al gedeeld, maar waarom denk je dat het delen juist nu zo toeneemt?

„Wij zitten momenteel middenin een grote ecologische en economische overgangsfase; hulpbronnen worden verspild en tegelijkertijd merken wij dat wij de grenzen bereiken. Daarom denken velen er wel twee keer over na of zij een product nu echt in eigendom moeten hebben, of dat zij ook door het delen hetzelfde nut of misschien zelfs een beter nut kunnen realiseren.

Dat kunnen wij vandaag de dag dankzij de voortgang van digitale technologieën mogelijk maken. Wij hebben nu immers informatie over en toegang tot zaken waar wij eerder niet over konden beschikken.

Bovendien wordt onze maatschappij steeds dynamischer en kleurrijker, en de wens om ons niet te binden, maar flexibel te blijven wordt door bezit eerder beperkt. De  deeleconomie biedt hiervoor een oplossing.“

Daniel is mede-initiatiefnemer van het oorspronkelijke deelplatform autonetzer.de en is momenteel bezig met de medewerkers van Innovation Kickbox en toekomstige zelfstandigen om innovatieve producten succesvol op de markt te testen.

Gaat het dus vooral om het financiële aspect?

„Het sociale effect, zoals duurzaamheid en het contact met anderen speelt vaak ook een rol, maar het is niet de belangrijkste beweegreden.

Er is al een groep die het als anti-kapitalistisch ziet, de optimalisatie van het verdelen van bronnen, milieubescherming en maatschappelijke betrokkenheid staan voor deze mensen op de voorgrond.

Voor velen is delen echter een mogelijkheid voor neveninkomsten, een toevoeging aan het bestaande systeem, zeg maar de optimalisatie van het kapitalisme.  Maar niet de vervanging ervan.

Ook is het zo dat bij generatie Y het delen op geheel natuurlijke wijze tot de levensstijl behoort: het moet gemakkelijk zijn, snel, intuïtief en goedkoop. Deze generatie woont ook langer in een woongemeenschap en heeft andere statussymbolen dan eerdere generaties.“

 

Wat wordt er bijvoorbeeld veel gedeeld?

„Het is bijvoorbeeld niet algemeen bekend dat een groot aantal programmeercodes wordt gedeeld. Als vele ontwikkelaars via de zogenaamde Open Source met elkaar samenwerken, kan er iets groots ontstaan, iets wat niemand alleen zou kunnen realiseren.

Spannend is ook dat inmiddels vele patenten worden gedeeld. Zo heeft bijvoorbeeld de eigenaar van Tesla, Elon Musk, veel van zijn patenten vrijgegeven zodat de internetgemeenschap daar samen verder aan kan werken.“

 

Heeft de deeleconomie nu al zijn hoogtepunt bereikt, of zal het in de komende tijd nog verder uitbreiden?

„Het betreft hier eerder een langdurige positieve ontwikkeling, er is nog genoeg potentieel! Op basis van onze huidige situatie zal het ook echt niet anders kunnen dan dat mensen meer zullen gaan delen.

Alleen op die manier kan de wereldbevolking zich ook op de lange termijn blijven ontwikkelen.

Bovendien is er een andere ondersteunende trend zoals de New Work-beweging, waarbij het gaat om het terugkeren naar de menselijkheid in de werkomgeving, om doelmatigheid en zelfontplooiing.  Een nieuwe vorm van mondigheid, zo zou men het ook kunnen noemen. Zo komen vele delen van de Sharing Economy in grote lijnen met elkaar overeen.“

 

Hoe kunnen nog meer mensen gestimuleerd worden om te delen?

„Door een situatie waarin alles in overvloed voorhanden is, zoals kennis, contacten, voorwerpen, hebben wij er geen zin in om onaangename processen aan te pakken.

Wie dus een product of dienst voor de Sharing Economy wil ontwikkelen, moet ook aan de volgende drie factoren de nodige aandacht geven:

Het moet gemakkelijk zijn, dat motiveert niet alleen het gebruik, maar ook het delen van de informatie met mijn netwerk.

Men moet aan gebruikers bij voorbaat het vertrouwen schenken, vertrouwen in het goede van anderen en er met deze positieve zienswijze van uitgaan dat mijn dienst zorgvuldig en goed zal worden behandeld.

En als laatste hebben we desbetreffende wetgeving en verzekeringen nodig. Momenteel bevinden we ons vaak in een grijs gebied, daar moeten wij uit.“

 

En? Wat denk jij? Wat zou jou en je vrienden ertoe kunnen bewegen om nog meer te gaan delen. Zijn er dingen die je je met niemand zou willen delen?