26 mei 2016
car2go Insights

Wat je over de elektrische auto moet weten

car2go heeft niet alleen brandstofauto’s, maar ook elektrische auto’s in zijn wagenpark. Drie locaties namelijk; Amsterdam, Madrid en Stuttgart hebben in totaal 1650 EV smarts beschikbaar. Voor vele gebruikers zijn de elektrische car2gos een eerste kennismaking met niet-benzineauto’s. Daarom hier wat meer informatie.

Het bereik van elektrische auto’s, die afhangt van de grootte van de accu, vermogen, traject en het eigen rijgedrag, is voor velen eerst nog onwennig. Per model kan het bereik echter variëren van 100 tot 500 km.

Niet alleen het bereik, maar ook de snelheid hangt van het model af. Kleinere auto’s kunnen maximaal 100 km/u rijden en grotere modellen halen een snelheid van 140 km/u.

De maximum snelheid van een car2go bedraagt 125 km/u.

Rijden met de elektrische auto is slechts zo milieuvriendelijk als de opwekking van de energie voor die auto is. Wanneer de stroom, waarmee de auto geladen wordt, uit hernieuwbare energie wordt opgewekt, dan rijdt de elektrische auto emissievrij, anders is hij net zo schadelijk als brandstofauto’s.

Rijden met een elektrische auto op zich is niet emissievrij. De opwekking van de stroom voor de car2go’s is in ieder geval ecologisch verantwoord.

Werking van een elektromotor

De auto wordt door een elektromotor aangedreven, als deze elektrische energie in mechanische energie omzet. De elektromotor beschikt over meerdere statoren (vast) en een rotor (draaiend).

De magneten (de statoren) worden van energie voorzien en de polen veranderen constant van plus naar min en terug. De stator trekt hierbij de rotor aan, waardoor de rotor om de eigen as gaat draaien. De rotor brengt de wielen in beweging.

De laadduur van de auto kan zes tot acht uur bedragen, maar kan ook binnen 30 minuten klaar zijn. De duur hangt af van de grootte van de accu en de stroomsoort af.

De laadtijd van de car2go varieert eveneens en hangt van het model af. In Madrid duurt het opladen van een car2go van 0% tot 100% een uur.

De elektrische auto’s kunnen bij een laadstation opgeladen worden en de werking is vergelijkbaar met het traditionele tankproces. Je neemt de laadkaart uit de car2go en houdt deze voor het display van het laadstation en er verschijnt een tekst als “Laadopening openen, kabel aansluiten”.

Nu kan de laadstekker aan de ene kant in het station en aan de andere kant in de auto gestoken worden. Je kunt laadstations via de car2go-app of onze website vinden.

Kun je je voorstellen in de toekomst met een elektrische auto te gaan rijden? Of welke hindernissen of aarzelingen heb je nog bij dit onderwerp?